Gassfylling

Vi tilbyr Oslo's mest tilgjengelige og bredeste tilbud av pustegasser til dykking!
Fyllepriser uten års-/fyllekort;
Enkeltflaske 'luft': kr 60,-
Enkeltflaske 'nitrox' kr 70,-
Dobbeltsett 'luft': kr 60,-
Dobbeltsett 'nitrox': kr 80,-
(Nitrox 32% fra stor 300bars bank. Like raskt og enkelt som luftfylling. Andre blandinger deltrykksfylles og tar nødvendigvis noe mer tid.)
Årskort "luft": kr 750,- 
Årskort nitrox: kr 1.200,-
Årskortene er personlige og gjelder dine flasker. Årskortene gjelder både om du har enkeltflaske eller dobbeltsett. Det spiller heller ingen rolle om du har en eller tre flasker. 
Du kan når som helst 'oppgradere' fyllekortet ditt fra luft til nitrox, hvis du i løpet av perioden går et nitroxkurs eller finner ut at du vil bruke mer nitrox til all vanlig dykking.
Luft og 32% nitrox fylles fra store 300 bars banker. Det betyr at det går like raskt å fylle nitrox, som luft. Det er ingenting som skal stilles inn og justeres, ingen venting på kompressor som skal fylle flaskene dine. 
Siden vi ikke benytter deltrykksfylling for 32% nitrox behøver du heller ikke å ha spesielt oksygenklargjorte flasker for å fylle nitrox 32% hos oss. Dersom du ønsker noe 'spesielt' kan vi selvfølgelig deltrykksfylle 'hva som helst' for deg, men husk på at da må flaske og kran være 'oksygen klargjort' og rent.
Vårt tilbud:
Luft opp til 300bar (fra bank)
Nitrox 32% opp til 300bar på flasker uten klargjøring for nitroxfylling (fra bank)
Nitrox 23-40% opp til 300bar på "oksygenklargjorte flasker" (deltrykksfylling)
Alle dekompresjonsgasser, nitrox, ren oksygen og trimix
Trimix pustegass opp til 250bar 
Argon draktgass
Vår 320 l/min Bauer kompressor sammen med stor 300bars luft- og nitrox bank på henholdsvis 130.000 liter (luft) & 500.000 liter (nitrox 32%) gjør at vi garantert har Oslo's beste, mest effektive, bredeste, pålitelige og mest tilgjengelige  tilbud av dykkegasser. Med 300 bar nitroxbank går fyllingen like raskt, enkelt og greit som du er vant med fra luftfylling.
Til å fylle nitroxbanken bruker vi et 'continous' fyllesystem som heter 'Unico King'. Grunnen til at vi bruker store nitroxbanker i tillegg til kompressor og continous fyllesystem er ganske enkel:
Med to dykkere 'foran deg i køen' som skal fylle sine D12 flaskesett, før du og buddy får continous fylt 32% nitrox på hver sin 15l 200bar flaske gir det 17.000 liter gass som skal fylles delt på fyllehastighet 320 liter i minuttet = ca 55 minutter ventetid (kompressor med lavere fyllehastighet - lengre ventetid). Med store banker behøver du kun vente kort tid før du er klar til dykking enten du skal ha luft, nitrox eller trimix.
'Dykk mer - vent mindre'Fyllepriser uten års-/fyllekort;

 

Enkeltflaske 'luft': kr 80,-
Enkeltflaske 'nitrox' kr 85,-
Dobbeltsett 'luft': kr 90,-
Dobbeltsett 'nitrox': kr 95,-

Priser på årskort:
Årskort "luft": kr 995,- 
Årskort nitrox: kr 1.395,-

(Nitrox 32% fra stor 300bars bank. Like raskt og enkelt som luftfylling. Andre blandinger deltrykksfylles og tar nødvendigvis noe mer tid.)

Årskortene er personlige og gjelder dine flasker. Årskortene gjelder både om du har enkeltflaske eller dobbeltsett. Det spiller heller ingen rolle om du har en eller tre flasker. Du kan når som helst 'oppgradere' fyllekortet ditt fra luft til nitrox, hvis du i løpet av perioden går et nitroxkurs eller finner ut at du vil bruke mer nitrox til all vanlig dykking.

Luft og 32% nitrox fylles fra store 300 bars banker. Det betyr at det går like raskt å fylle nitrox, som luft. Det er ingenting som skal stilles inn og justeres, ingen venting på kompressor som skal fylle flaskene dine. Siden vi ikke benytter deltrykksfylling for 32% nitrox behøver du heller ikke å ha spesielt oksygenklargjorte flasker for å fylle nitrox 32% hos oss. Dersom du ønsker noe 'spesielt' kan vi selvfølgelig deltrykksfylle 'hva som helst' for deg, men husk på at da må flaske og kran være 'oksygen klargjort' og rent.

Vi fikk etterhvert flere henvendelser om å toppe opp trimix, hvor det var typisk 80-100 bar igjen på flaskene. Det gjorde at en kaskade av 7 heliumflasker ble fort ødelagt av en runde med topping. Vi har derfor investert i en continious anlegg beregnet for trimix. Det gjør at vi kan utnytte all helium vi får levert på flasker på 50L fra gassforhandler. Vi har per i dag en trimixbank bestående av 3x80L 300 bar med 10/70. Det gir oss kanskje norges raskeste trimixfylling, da vi også kan fylle alle standardgasser i kombinasjon av denne banken og toppe med nitrox 32%.

Norges mest effektive fylleanlegg!

Vårt tilbud:

  • Luft opp til 300bar (fra bank)
  • Nitrox 32% opp til 300bar på flasker uten klargjøring for nitroxfylling (fra bank)
    Nitrox 23-40% opp til 300bar på "oksygenklargjorte flasker" (deltrykksfylling)
  • Alle dekompresjonsgasser, nitrox, ren oksygen og trimix
  • Trimix pustegass opp til 300bar 
  • Argon draktgass


Vår 320 l/min Bauer kompressor sammen med stor 300bars luft- og nitrox bank på henholdsvis 130.000 liter (luft) & 500.000 liter (nitrox 32%) gjør at vi garantert har Oslo's beste, mest effektive, bredeste, pålitelige og mest tilgjengelige tilbud av dykkegasser. Med 300 bar nitroxbank går fyllingen like raskt, enkelt og greit som du er vant med fra luftfylling.

Rent pustegass fra vår 320 l/min Bauer kompressorTil å fylle nitroxbanken bruker vi et 'continous' fyllesystem som heter 'Unico King'. Grunnen til at vi bruker store nitroxbanker i tillegg til kompressor og continous fyllesystem er ganske enkel:
"Med to dykkere 'foran deg i køen' som skal fylle sine D12 flaskesett, før du og buddy får continous fylt 32% nitrox på hver sin 15l 200bar flaske gir det 17.000 liter gass som skal fylles delt på fyllehastighet 320 liter i minuttet = ca 55 minutter ventetid (kompressor med lavere fyllehastighet - lengre ventetid). Med store banker behøver du kun vente kort tid før du er klar til dykking enten du skal ha luft, nitrox eller trimix."

Tidligere var det vanlig å toppe opp trimixsettet med luft/nitrox og ha et dykk på "restmix". Vi har sett trenden at man ønsker å toppe trimix på settene sine, slik at man slipper å tømme settet for fylling. Derfor har vi investert i et continousanlegg for trimix, som består av en Nardi kompressor og Nardi trimix blandepanel. For å toppe det hele, så har vi tre 80 liters (300bar) flasker med trimixblanding 10/70 som fungerer som bank. Det fører til rask fylling av standardgassene, samt at det forenkler vår jobb når vi skal toppe opp trimixblandinger.

Kvalitet på gass: Siden kompressorene våre går flere timer hver dag, så gjør vi hyppigere luftprøver enn det som er anbefalt. Vi har som målsettning å gjøre 2 luftprøver i året.

Fue.no - Din dykkebutikk på nett!