Personlig utstyrstilpassing

2009 lanserte vi tilbudet om Personlig kjøps- og utstyrsveiledning. En naturlig utvidelse av "Personlig kjøpsveiledning-konseptet" er tilbudet om Personlig utstyrstilpassing. Hver torsdag vil du finne en eller flere av oss på de faste dykkene til Torsdagsdykket.

Vi deltar på Torsdagsdykket både for det sosiale, for dykkingen sin skyld og når vi først er der tenkte vi at vi kanskje kunne brukes til noe nyttig også :-)

  • Personlig utstyrstilpassingFå hjelp med tilpassing av seletøyPersonlig utstyrstilpassing med Fue.no
  • Få tips til konfigurering av bly og justering av blymengde
  • Praktiske tips til bruk av pull dump på vingen
  • Enkel innføring og øving på gassdeling med langslange
  • Enkel innføring og feedback på beinsparkteknikk og smart bruk av Scubapro Jetfins
  • Alt mellom himmel og jord som du måtte lure på og vi klarer å ha noe forhåpentlig fornuftig input på :-)


Tilbudet er åpent for alle som ønsker å benytte seg av muligheten. Du behøver ikke være medlem av Torsdagsdykket IL for å delta på dykkingen. Du behøver heller ikke ha gjort noe nylig kjøp hos Fue.no for å benytte deg av Personlig utstyrstilpassingstilbudet vårt, Både eksisterende, nye og fremtidige Fue.no kunder er like velkommen til å benytte dette lavterskeltilbudet.
Prisen burde heller ikke skremme noen: Kr 0,-

Personlig utstyrstilpassing med Fue.no(Torsdagsdykket IL er fullstendig uavhengig av Fue.no og har ingen andre koblinger til butikken enn den eller de koblingene styret og medlemmene ser som fordelaktig for klubben sin del. Fue.no har ingen rolle i forhold til beslutninger klubben tar eller i den dalige driften av Torsdagsdykket IL. Alle aktiviteter og ting som skjer i "butikkens regi" vil foregå parallelt med/på siden av de vanlige Torsdagsdykk-aktivitetene.)

Vi har i utgangspunktet ikke definert spesielt godt hvilket innhold denne aktiviteten skal ha eller hvilken rolle "vi skal spille". Det er fordi vi først og fremst ønsker å dekke de ønsker og behov du har.

Vi håper DU vil benytte deg av invitasjonen til å forme innholdet i dette tilbudet slik det passer dine ønsker. Enten du allerede har noe utstyr fra oss som du tror vi kan gi praktiske innspill på konfigurasjon og bruk, nettopp har kjøpt en ny utstyrskomponent som du vil ha en praktisk innføring på eller du lurer på å kjøpe en eller annen utstyrskomponent som du låner med deg ut på dykket og vi hjelper til med tilpassing og tips om praktisk bruk.

<< prev Page 1 of next >>

Fue.no - Get your Dive on!